Hur kommer ledningarna att dras på Killingskäret?

Vi håller för närvarande på med detaljprojekteringen för bland annat Killingskär. Eftersom Killingskär består till stor del av berg så tittar vi även på en annan lösnings ”Frostfri teknik”. Det innebär att vatten och avloppsledningarna är försedda med värmekablar och dom förläggs grunt. I huvudsak kommer vi förlägga ledningarna i befintliga vägar och stigar.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.