Hur kommer utbyggnaden att ske?

Utbyggnaden kommer att ske i tre etapper men redan under hösten 2021 börjar vi bygga en överföringsledning från Bergafjärden till Essviks avloppsreningsverk. Vi planerar att starta utbyggnaden i område A hösten 2022 och följande områden 2024-2026. Se karta över områden Ett definitivt beslut om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp längs Njurundakusten kommer att fattas av kommunfullmäktige i Sundsvall under första kvartalet 2021    

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.