Hur mycket styrs egentligen någons beteende av själva taxan? Förändrad avfallstaxa 2023

Avfallstaxan är ju en av de lägre utgifter du har som villaägare, så troligtvis inte så mycket. Utredningar visar att införande av obligatorisk matavfallsinsamling och information och kommunikation i kombination med miljöstyrande prissättning är det som har störst effekt.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.