Hur ofta kommer kärlen att tömmas?

Det är ännu inte bestämt hur tömningsintervallen kommer att se ut. Vanligast i landet är att kärlet som innehåller matavfall töms varannan vecka och det andra kärlet var fjärde vecka.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.