Hur säkerställer ni att kostnaderna för de enskilda fastigheterna blir så låga som möjligt?

Anslutnings- och brukningsavgifter bygger på en taxa som är fastställd i kommunfullmäktige. Det vill säga, de är samma oavsett varit i kommunen man har sin fastighet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.