Hur ska vi tänka kring nytt avlopp vid nybyggnation på en fastighet med eget avlopp idag? Ska vi vänta med att bygga nytt eller kan vi förbereda för kommande inkoppling 2025/26?

Huruvida ni ska vänta med att bygga nytt är ett beslut ni måste ta själva. Det kan eventuellt gå att förbereda inför inkoppling till den kommunala anläggningen. Beroende på vart i området ni har er fastighet så har vi kommit olika långt i projekteringen, men kontakta gärna oss om ni vill diskutera om/hur ni skulle kunna förbereda vid nybyggnation.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.