Hur vet ni att belastningen på vattnet i Östersjön har med eventuella utsläpp från fritidshus att göra? Det finns ju fabriker med mera som också släpper ut gifter i havet?

Det är viktigt att begränsa utsläppen från olika fabriker, det är ett arbete som har pågått under lång tid, förbättringar har gjorts och utsläppen har minskat. Fabriksutsläppen är oftast enklare att begränsa eftersom utsläppen koncentreras till en utloppsledning. Enskilda avlopp är många och utspridda längs kusten. De har en mer diffus påverkan och insatser för att minska utsläpp måste göras vid varje enskild fastighet. Det är viktigt att jobba med att minska utsläpp från alla påverkanskällor på våra recipienter, lokalt och i Östersjön.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.