Inom vilken tidsram måste vi ha gjort anslutningar? Hur länge kan man avvakta med att gräva?

Utifrån skyddet för människors hälsa och miljö har Sundsvalls kommun funnit att kommunal VA-försörjning är det bästa alternativet för det här området längs Njurundakusten och att man ska ansluta sig eftersom det är det miljömässigt bästa alternativet. Varje fastighetsägare har 2 år på sig att ansluta sin fastighet till den kommunala anläggningen. Efter 2 år inträder avgiftsskyldighet för de fasta avgifterna i VA-taxan.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.