Jag har fått uppehåll i hämtning beviljat för min sommarstuga men behöver ändå betala en fast avgift. Varför? Förändrad avfallstaxa 2023

Den fasta avgiften betalas av alla fastighetsägare, även om man beviljats uppehåll i sophämtningen. Genom den fasta avgiften kan du till exempel åka till återvinningscentralerna utan att betala något vid besöket. Den fasta avgiften täcker också kostnader för planering, kundservice, information, administration och lokaler.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.