Jag vill inte sätta upp en konsol. Vad händer då?

Om det finns en vattenmätare i din fastighet ska din vattenförbrukning mätas och det är ett krav att det finns en mätarkonsol monterad innan vi byter vattenmätare. Konsolen stabiliserar rören så bytet blir säkrare och risken för läckage blir mindre. Har du inte en konsol ber vid dig att kontakta en rörmokare för att få en installerad. Vattenmätare ska enligt lag bytas med ett visst tidsintervall och du kommer att få brev från oss när det är dags att byta din vattenmätare. Om du inte följer kravet på att montera en konsol får du istället en schablontaxa. För permanentboende: 200 kubikmeter per år och lägenhet och för fritidshus: 50 kubikmeter per år

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.