Kommer även mindre vägar som nu har grusbeläggning att asfalteras efteråt?

Vi återställer till befintligt skick. Har vägen idag en grusbeläggning så kommer även återställningen bli med grusbeläggning.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.