Kommer avloppsbrunnen att ligga i närheten av vattnet, som det gör i villaområden?

Vid anslutningspunkten ligger spillvatten och vatten bredvid varandra. De läggs i samma schaktgrav.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.