Kommer befintligt servitut för kommunala ledningar nyttjas där det finns? Kan LTA-brunn placeras inom detta område?

Vi kommer att söka ledningsrätt för alla ledningssträckor. Om någon sträcka redan skyddas av ledningsrätt så kommer vi inte att behöva förrätta den igen. Om så är fallet kommer att visa sig när vi detalj-projekterat områdena. LTA-stationer ska placeras inom fastigheten. Vi kommer inte att ha ledningsrätter på fastighetsägarens sida av förbindelsepunkten, så LTA-stationen ska inte placeras i vår ledningsrätt.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.