Kommer det att bli dyrare avfallsabonnemang med fyrfackkärlen?

Precis som för alla andra branscher ökar kostnaderna även för oss. Förbränningskostnaderna har ökat under en längre tid och från och med 2023 beläggs även avfallsförbränningen med utsläppsrätter vilket ökar kostnaderna ytterligare. Så ja, avgifterna kommer förmodligen gå upp. Det kommer dock inte enbart bero på förpackningsinsamlingen utan bland annat för att transport- och behandlingskostnaderna för mat- och restavfall har ökat markant. Taxan är något som beslutas av våra politiker i kommunfullmäktige.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.