Kommer det att vara samma pris 2026 som nu?

I dagsläget finns ingen planerad taxehöjning, men det är inte heller beslutat att taxan ska ligga fast under ett antal år. Taxan ses över med jämna mellanrum och utifrån det avgörs om det finns ett behov av att justera den. Vi kan, med andra ord, inte säga säkert om taxan kommer att vara densamma som idag 2026.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.