Kommer detaljplanen att uppdateras i och med detta projekt?

VA-utbyggnadsprojektet berör flera detaljplaner. Planändringar för att ledningsarbeten ska kunna genomföras har genomförts och antagits. Om byggrätter för fastigheter inom omvandlingsområdet ska utökas kommer stadsbyggnadskontoret att utreda det och då i så fall efter beslut om uppdrag från stadsbyggnadsnämnden.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.