Kommer förbindelspunkterna vid varje fastighet placeras så att den ligger så nära boendeenheterna som möjligt? Så kostnaden för anslutning blir så låg som möjligt för fastighetsägaren.

Där det är möjligt, så kommer vi att anpassa så att det blir så bra som möjligt för fastighetsägaren. Hur stor möjlighet det finns till anpassningar beror dock på hur våra ledningar förläggs i anslutning till fastigheten.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.