Kommer ni kunna rekommendera entreprenör som gör ledningsdragningar inom fastighet (som vi husägare själv ansvarar för) eller finns det möjlighet att köpa tjänsten av er?

Som kommunalt bolag får vi inte rekommendera någon entreprenör och vi får inte heller utföra arbeten åt privata fastighetsägare.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.