Kommer planerade pumphus att sprida lukt och ha höga ljud?

Vi kommer att vidta åtgärder för att minimera risken för lukt och buller vid pumpstationerna.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.