Kommer sjukdomstaxan att återinföras? Det blir väldigt höga avgifter när man som äldre till exempel tvingas använda blöjor. Förändrad avfallstaxa 2023

Nej. Vi tog bort den för ett antal år sedan eftersom det inte stämde överens med lagens krav på att alla kunder ska behandlas lika och inte någon grupp får särbehandlas. Av samma skäl tog vi även bort barntaxan.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.