Kommer vatten och avloppsrör läggas under Marnavägen?

Delvis, ja. Vi försöker att förlägga ledningarna i vägkant där det är möjligt.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.