När ska jag betala avgiften för att ansluta mig?

Fakturan för att ansluta sig kommer när MittSverige Vatten & Avfall grävt klart till dig, satt ventiler samt att du fått din slutgiltiga karta för förbindelsepunkten av oss.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.