Om en fastighet redan har kommunalt vatten, kommer man att få behålla det eller drar ni nya ledningar?

Har man redan kommunalt vatten så får man ju givetvis behålla det. Då byggs det nytt till anslutningspunkt där man ansluter på fastighetens befintliga ledning.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.