Om huset inte är uppvärmt på vintern, hur funkar det med vattenmätare och rör avseende frysning?

Vattenmätaren måste frostskyddas. Antingen genom värme/isolering eller genom att gräva ner en vattenmätarbrunn på frostfritt djup inom fastigheten.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.