Vi har redan har ett väl fungerande avlopp? Kan jag avstå från ansluta mig?

I och med att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt spillvatten så är ni avgiftsskyldiga, dvs. ni är tvungna att betala anslutningsavgift samt fasta avgifter för brukningstaxan. Ni kan ansöka om dispens för att få fortsätta använda er nuvarande avloppslösning hos Miljökontoret, men enligt Lagen och allmänna vattentjänster ska ni då tillgodose avloppshanteringen på ett bättre sätt än den kommunala anläggningen.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.