Om man delar av en fastighet och gör två fastigheter efter anslutningen. Behöver man betala en ny anslutningsavgift då?

Ja. Om en ny fastighet styckas av inom verksamhetsområdet blir den nya fastigheten avgiftsskyldig och en förbindelsepunkt upprättas.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.