Om man har en sluten tank för spillvatten i en sovstuga – måste den också ersättas? (huvudstugan ansluts dock)

Allt spillvatten från fastigheten ska anslutas till den kommunala anläggningen, även sovstugan.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.