Om man vill köpa in sig på anslutning, för framtida behov men ändå ha kvar förbränningstoaletten vi har. Går det? Eller blir det tvång att sätta in vattenklosett?

I och med att fastigheten är bebyggd och inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten så är ni skyldiga att betala anslutningsavgift samt fasta kostnader för brukningsavgiften. En förbränningstoalett kan användas i en övergångsperiod. Bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.