På vilket djup kommer anslutningsslangen att ligga?

Avsättningarna ligger vanligtvis på ett djup som innebär frostfritt, 1,8-2 meter. Det kan dock skilja sig från fall till fall utifrån omständigheter vid den berörda fastigheten. Vissa anslutningar kommer att ligga grundare på grund av berg och då kan man välja att isolera dessa för att motverka frysning. I projektet kommer vi även att använda oss av frostfri, grundförlagd teknik på områden där vi ser att det kan bli mycket omfattande sprängarbeten för att komma ner på frostfritt djup. I dessa grundförlagda områden ligger anslutningarna väldigt ytligt i klippskrevor och dylikt som man förankrar och fyller över så att det smälter in i miljön.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.