Skall varje fastighet ha en LTA-station?

Varje fastighet kommer inte att behöva en LTA-station LTA står för Lätt Tryck Avlopp). Målet är att ansluta så många som möjligt till självfall. I de fall det inte är tekniskt eller driftmässigt möjligt så behöver fastigheten en LTA-station som pumpar spillvattnet vidare ut till huvudledningen.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.