Står MittSverige Vatten och avfall för kostnaden för vattenmätarplatsen?

Nej, fastighetsägaren ansvarar för vattenmätarplatsen. Ansvarsförhållande mellan bolag och fastighetsägare regleras i ABVA (allmänna bestämmelser kring vatten och avlopp)

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.