Tacksam för ett förtydligande av främst §5. Jag vill också veta vilka krav som ställs på dagvattnet för att man ska slippa betala för detta. Och gäller avgiftsskyldighet redan innan man anslutit sig till förbindelsepunkten? Vilken avgift handlar det om i så fall?

5 §  Om någon annan än en fastighetsägare har ingått avtal med huvudmannen om att få använda huvudmannens va-anläggning, skall det som i denna lag gäller en fastighetsägare också gälla användaren.” Ovanstående innebär att lagen gäller på samma sätt för en som hyr en fastighet som för fastighetsägaren. Dvs. hyresgästen kan vara kund hos va-huvudmannen, i vårt fall Sundsvall vatten AB och då gäller lagen om allmänna vattentjänster mellan hyresgäst och va-huvudmannen. Anslutningsavgiften kommer alltid att faktureras till fastighetsägaren, men brukningsavgiften kan faktureras till hyresgästen. Det har inte bildats något verksamhetsområde för dagvatten i området längs Njurundakusten utan det är varje fastighetsägares ansvar att ta hand om det inom fastigheten. Avgiftsskyldigheten för anslutningsavgiften inträder när vi har upprättat och meddelat förbindelsepunkt till fastighetsägaren. För brukningsavgiften inträder avgiftsskyldigheten när man tar anläggningen i bruk alternativt 2 år efter att vi meddelat förbindelsepunkt. Varje fastighetsägare har 2 år på sig att ansluta sin fastighet till den kommunala anläggningen. Efter 2 år inträder dock längst 2 år efter meddelande om förbindelsepunkt.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.