Utgår det någon rabatt för anslutningen om en fastighet har anlagt en godkänd avloppsanläggning under senare år?

Om avloppsanläggningen är yngre än 10 år så kan man ansöka om ersättning för onyttigbliven anläggning. Vi tillämpar en rak avskrivning på 10 år och ersätter fastighetsägaren för faktiska kostnader. Exempel - om anläggningen är 5 år gammal får man halva kostnaden för anläggningen i ersättning (0,5*faktisk kostnad).

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.