Vad är aktuellt att ansluta; vatten? spillvattenavlopp? dagvatten?

Verksamhetsområdet som bildats avser vatten och spillvatten.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.