Vad är dagvatten? Förändrad avfallstaxa 2023

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på marken i vår bebyggda miljö. Det kan sippra ner genom gräsmattor, tas upp av växter och gröna tak eller ta sig ner i ledningar under marken från gatubrunnar.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.