Vad är en lägenhetsavgift?

Lägenhetsavgiften är en del i de fasta kostnader som du betalar för att ha tillgång till vatten och ledningsnät. För varje bostad betalas en lägenhetsavgift. Om lägenhetsavgift Även för andra fastighetstyper betalas lägenhetsavgift. För ytor avsedda för bland annat butiker, restauranger, samlingslokaler och mindre verkstäder och dylikt räknas varje påbörjad 140 m² (bruttototalarea) som en lägenhet. Beräkningsgrunderna för lägenhetsavgift utgår från total yta utan undantag.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.