Vad är fast avgift i avfallstaxan? Förändrad avfallstaxa 2023

Den fasta avgiften betalas av alla fastighetsägare. I den fasta avgiften ingår kostnader för planering, kundservice, information, administration och lokaler samt drift av de bemannade återvinningscentralerna för grovsopor och farligt avfall från privathushåll.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.