Vad är kärlavgift i avfallstaxan? Förändrad avfallstaxa 2023

I kärlavgiften ingår kostnaden för kärl och hämtning vid fastighetsgräns av innehållet som slängts i de gröna och bruna tunnorna, eller andra typer av behållare för restavfall och matavfall.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.