Vad är tömningsavgift i avfallstaxan? Förändrad avfallstaxa 2023

Tömningsavgiften finansierar kostnader för att transportera bort och behandla det insamlade rest- och matavfallet. Alltså det som händer efter att sopbilen har tömt kärlen på innehåll. Ställ bara ut den gröna tunnan när den är full. Den bruna tunnan för matavfall kostar inget att få tömd så den kan du ställ ut den varje gång det är tömning för att undvika en sanitär olägenhet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.