Vad får jag spola ner i avloppet?

Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toaletten. Kemikalier och annat miljöfarligt avfall ska källsorteras.  Tops, tamponger och bindor och liknande hör heller inte hemma i avloppet. De kan orsaka stopp och översvämning hos dig. Dessutom skadar de reningsverkens avancerade utrustning. Även matfett kan orsaka stopp och översvämningar när det stelnar i avloppen. Varje vecka spolar invånarna i Sundsvallsregionen ner ton med skräp som helt i onödan orsakar problem i avloppsledningar och avloppsreningsverk.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.