Vad gäller för flerfamiljshus som redan har fastighetsnära insamling?

I och med att det blir ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar får fastighetsägare (inklusive bostadsrättsföreningar) och samfälligheter inte välja att anlita någon annan entreprenör än den/de som kommunen har upphandlat. Det är en skyldighet för kommunen att erbjuda sådan insamling först från 2027, fram till dess är det ett frivilligt val. Om en fastighetsägare redan har ett avtal med en insamlingsentreprenör, och den entreprenören blir auktoriserad, kan entreprenören fortsätta anlitas. Dock kan avtalet behöva skrivas om. Kontakta din entreprenör för att höra vad som gäller i just ditt fall. Om entreprenören inte är auktoriserad, behöver befintligt avtal för hämtning av förpackningsavfall sägas upp eftersom förpackningsavfallet från 2024 ska hämtas av MittSverige Vatten & Avfalls auktoriserade entreprenörer. En entreprenör som samlar in förpackningsavfall utan att vara auktoriserad bryter mot Miljöbalken, vilket är straffsanktionerat. Vi strävar efter en så smidig övergång som möjligt och att göra det möjligt att kunna fortsätta med samma entreprenör om man vill. Vi uppdaterar kontinuerligt informationen på msva.se och kommer att informera om vilka entreprenörer som finns att välja mellan från 2024.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.