Vad gäller för flerbostadshus som redan har fastighetsnära insamling?

  • Från 1 januari 2024 får du som är fastighetsägare bara välja någon av de entreprenör som är auktoriserad, alltså godkända av MittSverige Vatten och Avfall.
  • Om du redan har ett avtal med en entreprenör som är godkänd kan du fortsätta att anlita dem. Dock kan du behöva se över avtalet. Kontakta din entreprenör för att höra vad som gäller i just ditt fall.
  • Om entreprenören inte är godkänd, behöver du säga upp avtalet och istället anlita en godkänd entreprenör. En entreprenör som samlar in förpackningsavfall utan att vara godkänd bryter mot Miljöbalken, vilket är straffsanktionerat.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.