Vad gäller om det finns en samlokaliserad verksamhet i fastigheten?

Om det finns en samlokaliserad verksamhet i fastigheten som idag delar avfallsbehållare med hushållen finns möjlighet fortsätta med det. Det kan vara exempelvis en butik eller restaurang i bottenplan av ett flerbostadshus. Verksamheten måste anmäla till kommunen att de lämnar sitt förpackningsavfall via fastighetsägaren till kommunen. Om verksamheten inte delar avfallsbehållare och andra anordningar för hantering av avfall med hushåll betraktas verksamheten inte som samlokaliserad. Kommunen har då ingen skyldighet att hämta verksamhetens förpackningsavfall. Vi kommer så snart som möjligt att informera om hur anmälan från en samlokaliserad verksamhet ska gå till.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.