Vad gör jag med min slambrunn?

Sluttömning av slambrunn

Efter inkoppling till kommunalt avlopp ska samtliga slambrunnar (3-kammarbrunn, 2-kammarbrunn med mera) för bortkopplad enskild avloppsanläggning sluttömmas av oss på Mitt Sverige Vatten och Avfall. Det är alltså inte tillåtet att tömma brunnen själv eller med hjälp av någon entreprenör eller motsvarande. För att beställa sluttömning kontakta vår kundservice 020-120 25 00 så hjälper de dig.

Vad gör jag med min slambrunn sen?

När sluttömning är utförd ska brunnen och eventuell fördelningsbrunn fyllas med massor av sten, jord eller liknande. Plastbrunnar krossas med fördel ovanifrån för att på ett enkelt sätt kunna fyllas. Är din brunn ny eller i bra skick, kan du om du så önskar, gräva upp den försiktigt och sälja den. Återfyll gropen med massor. Ett tredje alternativ är att gräva upp och köra brunnen till Blåbergets avfallsanläggning och därefter återfylla gropen. Har du frågor kontakta miljökontorets expedition på telefon 060-19 11 90.    

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.