Vad händer vid eventuell driftstörning? Leds då avloppsvattnet direkt ut till havet ?

Vi kommer inte att anlägga några nödutlopp längs med Njurundalusten. Vid driftstörningar kommer det att finnas bräddmagasin som lagrar spillvattnet tills att anläggningen är i drift igen.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.