Vad har kärlen för storlek?

Det är två kärl som vardera är på 370 liter. Varje kärl är 110 cm högt, 75 cm brett och 95 cm djupt.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.