Vad har man för möjlighet att bestämma vart förbindelsepunkten skall vara?

Till viss del. Det beror hur våra VA-ledningar förläggs förbi den aktuella fastigheten.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.