Vad innebär dagvatten?

Dagvatten är regn, snö och smältvatten som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och hustak. Fastighetsägaren har själv ansvaret att omhänderta sitt eget dagvatten inom sin fastighet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.