Vad innebär utsorteringskravet i avfallsförordningen för ägare av flerfamiljshus?

Genom att kommunen får det formella ansvaret för insamling från hushåll och samlokaliserade verksamheter, så är det samma krav som gäller som för matavfall, det vill säga det kommer att vara frivilligt fram till 2027, därefter obligatorisk utsortering. Fastighetsägaren avgör hur utsorteringskravet ska verkställas, till exempel genom gemensamt utrymme i fastigheten, kärl på gården eller miljöhus. Kommunen kan inte ställa krav på inrättande av utrymme, däremot på hur dessa utrymmen ska vara utformade om fastighetsinnehavaren väljer att anordna ett utrymme. Läs gärna mer i Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.