Vad innebär utsorteringskravet för ägare av flerbostadshus?

1 januari 2024, när kommunen får ansvar för insamling av förpackningar från hushåll och samlokaliserade verksamheter, kommer det att vara frivilligt. 2027 blir det obligatoriskt att ha fastighetsnära insamling av förpackningar. Även matavfallssortering blir obligatoriskt för flerbostadshus och verksamheter 2025. Läs gärna mer i handboken för avfallsutrymmen, Avfall Sverige.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.