Vad kommer det att kosta att ansluta sig?

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet och beror på vilka nyttigheter fastighet ska ha. Det finns två nyttigheter för boende längs Njurundakusten, vatten och avlopp. Anslutning till avloppet är obligatoriskt. Kontakta vår kundservice på telefon 020-120 25 00 så hjälper de dig att ta fram vad det kostar att ansluta din fastighet.  

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.