Vad kommer det att kosta att ansluta sig?

Anläggningsavgiften debiteras enligt då gällande VA-taxan, vilket gör att vi idag inte kan säga exakt vad varje enskild fastighetsägare kommer att få betala. Beräkna vad det idag kostar att ansluta din fastighet  

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.